คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรนิสา เพชรทอง
ตำแหน่ง : อดีต ประธานสภานักเรียน(ชุดปีการศึกษา 2564)
ระดับชั้น : มัธยม3