ทำเนียบเด็กเก่ง t3
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรวันลอยกระทง
เด็กหญิงพิรดา ศิลลาพรม