ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานการบริหารสถานศึกษาดีเด่น " DLA AWARD 2022 " ประจำปีงบประมาณ 2565
นางสิริสมบูรณ์  อู่เงิน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ได้รับ #รางวัลชนะเลิศที่ ๑  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  #ที่มีผลงานการบริหารสถานศึกษาดีเด่น " DLA  AWARD 2022 "  ประจำปีงบประมาณ 2565 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อวันที่  29 กันยายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  กรุงเทพฯ 
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2565,12:09   อ่าน 228 ครั้ง