ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดทำ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดทำ #รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) #ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อิทธิกร เปลหิรัญ และ คุณครู นัฎนันท์ คงแก้ว
งานเว็บไซต์
ข่าว//ปิยวรรณ สุขเตี้ยม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,11:31   อ่าน 469 ครั้ง