นักเรียน (the shark)
ด.ญ ธัญพร ภูธิพันธุ์ (น้ำอิง)
หัวหน้าทีม THE SHARK 
ด.ญ.หนึ่งธิดา เคียนเขา(หนึ่ง)
สมาชิก
ด.ญ.ณัฎฐณิชา อรุณรักษา (น้องเนส)
สมาชิก
เด็กหญิงพิรดา ศิลลาพรม(น้องใบเตย)
สมาชิก

ด.ญ.ชุตินันท์ เกษแก้ว(อิน)
สมาชิก
สุวรรณรัตน์ (มาย)
สามชิก
ด.ญ.ณัฎฐณิชา หวังสาสุข (น้องฮาวา)
สมาชิก
ด.ญ.กัญญารัตน์มะลิวัลย์ (น้องการ์ตูน)
สมาชิก
ด.ญ.ชไมพร ชนะจิตร์ (น้องเมย์)
สมาชิก
ด.ช.ศราวุฒิ หลี้สกุล (น้องตุ๊บตั๊บ)
สมาชิก
ด.ช.อาทิตย์ กระมุท (น้องเก้า)
สมาชิก
ด.ช สุรเดช ภิบาลแทน (น้องเจเจ)
สมาชิก
ด.ช. วรวิช โสภาสิทธิ์ (น้องโต๋)
สมาชิก
ด.ช.นนทพัทธ์ ภูมา (น้องคิงส์)
สมาชิก
ด.ช.ธวัชชัย เคียนเขา (น้องสอง)
สมาชิก
ด.ญ.ณิชาลักษณ์ มะธุระ (น้องณิชา)
สมาชิก
เด็กหญิง ศุภสุตา โสภาผล (น้องวีต้าร์)
สมาชิก
ด.ญ.กัญญารัตน์มะลิวัลย์ (น้องการ์ตูน)
สมาชิก
ด.ญ.จุฑามาศ มะลิลาวัลย์ (น้องเพลง)
สมาชิก
ด.ญ.สมิตานัน คงบัว(น้องน้ำมนต์)
สมาชิก
ด.ญ.ธนภรณ์ สมเคราะห์ (น้องปันปัน)
สมาชิก
ด.ญ.กนกกร อินทร์แก้ว (น้องน้ำอิง)
สมาชิก
ด.ญ.พรรณวรท มุกดา(น้องนูรีน)
สมาชิก
ด.ญ.ดาวิกา จันทร์แจ้ง(น้องเจเจ)
สมาชิก
ด.ญ. กานต์ธิดา โสภาสิทธิ์ (น้องการ์ตูน)
สมาชิก
ด.ญ.พิชญาภา ถ้ำคู่ (น้องแนน)
สมาชิก
ด.ญ.ธมลวรรณ ย้อยไชยา (แป้ง)
สมาชิก
ด.ญ.นภัสนันท์ มิ่งเมือง (กีตาร์)
ด.ช.ศิรวิช มีธรรม (ต่าต๊า)
สมาชิก