รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) สังกัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000   ตำบลตลาด  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 0858884318 เบอร์แฟกส์ 029262899
Email : admin@t3taladlang.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :