ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประชานฤมิต1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 6,340,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประชานฤมิต2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 7,400,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประชานฤมิต 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 6,350,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 14,628,000 บาท
เพิ่มเติม..